Всички, които имат задължения към банки и финансови институции трябва да прочетат това!

Чудесна новина за всички длъжници преди 2007 година!

Всички задължения, натрупани до 2007 година, ще бъдат занулени. Това съобщи евродепутатът Емил Радев след дискусия на тема „Край на вечния длъжник“, на която бяха обсъдени внесените на 30 май тази година промени в Гражданскопроцесуалния кодекс (ГПК).

Те предвиждат въвеждане на окончателна 10-годишна давност за задълженията.

Този текст е записан в предходните и заключителни разпоредби на проекта и договорите (ЗЗД), който третира дълговете на физически лица, пише в. Телеграф. Ако измененията бъдат одобрени от парламента, хората, които имат дългове от повече от 10 години ще се измъкват по давност, независимо дали има съдебно решение или към момента на изтичане на стока още има висящи дела. Задължението просто ще бъде изтрито.

Радев заяви, че момента над 600 000 български домакинства имат дългове към доставчици на услуги, банки и други.

Законът за задълженията и договорите (ЗЗД), който третира тези казуси, предвижда 3- и 5-годишна погасителна давност, но тя не е абсолютна – кредиторът може да я прекъсва и подновява със свои действия, като завеждане на дело, посочи Радев. Дори длъжникът да почине, кредиторът може да предяви претенции към неговите наследници.

Be the first to comment on "Всички, които имат задължения към банки и финансови институции трябва да прочетат това!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*